Reklamácia a opravy tovaru

Všetky reklamácie a opravy tovaru prosím zasielajte na tu uvedenú adresu:


Firma: Juwelakvarium
Ulica: Fibichova 149
Mesto: Vysoké Mýto
PSČ: 566 01
Země: Czech Republic

 

reklamácia rastlín

Garantujeme dodanie rastlín v perfektnej kondícii, ak sme tak neuskutočnili, prosím priložte do emailu fotografiu a my našou chybu obratom napravíme.

E-mail: info@juwel.cz

 

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.
Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

 1.     Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

 2.     Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ pri výrobku existuje).

 3.     Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

 4.     Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

 5.     Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

 6.     Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

 7.     Výrobok bol mechanicky poškodený alebo sú odstránené popr. poškodené pečatí výrobcu.


Postup pri reklamácii
  

    Tovar zašlite ako doporučený balík na adresu:
    Juwelakvarium, Fibichova 149, Vysoké Mýto 566 01, CZ   

    Do zásilky vložte reklamační protokol. (klikněte pro ztažení)


   

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní.


prevzatie tovaru

Pri doručení zásielky si prosím skontrolujte neporušenosť zásielky (v prítomnosti dopravcu). V prípade zjavného poškodenia obalu zásielku nepreberajte a spíšte s dopravcom reklamačný protokol.

 
 
Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom, vysačky atď. Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja, poslať späť v uvedenej lehote. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru a zaslanie prepravcom späť.
Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 
Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť.
Nemožno vracať tovar podliehajúci rýchlej skaze, Mimo jiné- mrazené krmivo, živé akvarijné rastliny, liečivá atď.
Možnosť vrátenia tovaru v lehote 14 dní nie je možná pri nákupe na IČO.
Možnosť vrátenia tovaru nemožno chápať ako 14. denné testovanie tovaru, e shop neslúži ako požičovňa.
Dôvod vrátenia tovaru nám nemusíte uvádzať, ale budeme veľmi radi keď nám ho oznámite pre prípadné zlepšenie našich služieb.

Odstoupení od smlouvy
 1. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:
 2. Juwelakvarium, Fibichova 149, Vysoké Mýto 566 01
 3. Do zásilky vložte formulář Odstoupení od smlouvy. (klikněte pro ztažení)
 4. Výrobek zaslaný musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství.
 
O vybavenej reklamácii budete obratom vyrouzuměni formou SMS a emailu (ak bude uvedený). V prípade nevyzdvihnutia vybavenej reklamácie do 30-tich dní bude predmet reklamácie vzhľadom skladovým kapacitám zlikvidovaný.