Jak si vybrat filtrační media

Zjistěte jak efektivně sestavit Vaší filtraci

K čemu slouží filtrační media?

Filtrační media ručí za čištění akvarijní vody a každé medium hraje svojí důležitou roli při tomto mechanickém a biologickém procesu. Jelikož filtračních materialů je opravdu mnoho a každý má odlišné vlastnosti, tak si projdeme ty nejzákladnější a ukážeme si, které media by ve filtru neměli chybět.

Hrubé filtrační houby
Tento materiál se u akvarijních filtrů ve většině případů používají jako první stupeň hrubé mechanické filtrace. Je to z toho důvodu, že tento filtrační houby výborně zachytávají kaly a brání jejich průniku hlouběji do filtrace. Tento materiál se dá i velmi dobře promejvat a čistit od zachycených nečistot. Bohužel nikdy se nepodaří tento materiál vyčistit a obnovit původní strukturu, a aby nedocházelo k omezení průtoku je nutné medium po několika měsících vždy vyměnit. 
Filtrační náplň Juwel - houba hrubá COMPACT / Bioflow 3.0 / M
Filtrační náplň Juwel - vata (5ks) COMPACT / Bioflow 3.0 / M Jemná filtrační vata
Filtrační vaty jsou často umístěny ve filtrech jako poslední stupeň filtrace a pomáhají z akvária odfiltrovat ty nejjemnější nečistoty, jako je prach nebo detrit. Bohužel toto medium dokáže kaly pouze zadržovat a jakékoliv pokusy o umytí materiálu jsou marné, takže je nutné medium pravidelně měnit. Naštěstí je vata velmi levná a s pravidelnou výměnou jste na dobré cestě ke křišťálově čisté vodě. 
Biologické filtrační medium
Tento materiál je tou nejcenější složkou akvarijní filtrace a ručí za maximální biologickou rovnováhu v akváriu. Biologická media mají spoustu pórů ve kterých se osidlují užitečné nitrifikační bakterie. Tyto bakterie z akvária odbourávají dvě nejnebezpečnější látky, které jsou pro ryby toxické nebo podněcují řasu a to je čpavek a dusitany, které v akváriu vznikají v důsledku rozkladu organických materiálů. 
Filtrační hmota Eheim EHFI SUBSTRAT pro 1L
 
Základní cyklus biologických procesů v akváriu

NH3 = Čpavek => toxický pro ryby podněcuje růst řas
NO2 = Dusitany => toxický pro ryby

NO3 = Dusičnany => Hnojivo pro rostliny
O2 = Kyslík => Odbourává dusitany, nutný k životu ryb

 
 
Filtrační hmota Eheim EHFI KARBON 1L Absorpční filtrační media
Tyto media není zapotřebí umísťovat do každé filtrace. Jejich použití ale přináší řady benefitů a spolehlivě na sebe dokáží vázat, zákaly, zápach nebo látky, které podněcují řasy a s jejich použitím, může být filtrace vody výrazně efektivnější. 
Seachem MatrixCarbon 100ml Seachem Purigen 100ml Seachem PhosGuard 100ml
Váže na sebe:
  • Zápach
  • Zbarvení
  • Léčiva
  • Toxické látky
Váže na sebe:
  • Zákal
  • NH3
Váže na sebe:
  • PO4
Jak uspořádat media ve filtr:  
Externí filtrace
U externích filtrů se vždy snažíme využít jejich objemu na filtrační media. Proto většinu filtrace plníme biologickými medii, která ručí za rovnováhu v akváriu a odbourávání škodlivých látek. Po mechanické stránce je vhodné u těchto filtrů mít hrubou filtrační houbu. Jako první stupeň filtrace,aby bránila hrubým kalům prostupovat hlouběji do filtrace. V poslední řadě je tu pak bílá vata, která filtruje prach a jemné nečistoty a jako nejjemnější medium ji umísťujeme na konec filtrace. Pokud se ale rozhonete použivati absorpční media, tak se vždy umístťuji pod vatu, aby byly co nejdál od hrubých nečistot a prodloužila se jejich životnost.

Pokud se rozhodnete používati media, která slouží k mechanickému a biologickému čištění jako jsou např. keramické kroužky, tak se vždy umísťují na úplné dno filtrace. 
Vnitřní filtrace Juwel
U vnitřních filtrů je potřeba častější údržba a proto filtry Juwel nabízí snadný přístup k mediím, která je potřeba nejčastěji vyměňovat a podstatně se tak liší od většiny konkurenčních filtrů. Jako prvním stupňem filtrace je zde bílá vata, která brání všem kalům prostupovat hlouběji do filtrace. Za touto vatou naleznete pak absorpční media, která na sebe vážou toxické látky a pro jejich efektivitu je zapotřebí častá výměna. Na úplným dně filtrace se pak nachází biologická media, která jsou tím nejefektivnějším mediem celého filtru a ručí za čistotu a biologickou rovnováhu v akváriu. 

Pro ještě větší efektivitu filtrů Juwel doporučujme používat medium JUWEL Cirax namístou modrých hub. Článek a video pro Vás vypracoval Tomáš Stöckl

Súvisiace produkty